Ia Lindgren

Tankar

Download Resume


Mina bilder är för det mesta oljemålningar på duk.
Bland mina motiv är uppställningar av föremål vanligast. Stilleben med sina traditioner från barock till modernism roar mig helt enkelt.
Jag låter föremålen mötas i bilden för att de råkar ha roliga former eller för att de hör samman i sina funktioner. Det kan också vara ting som tillsammans ger uttryck för en relation så som mellan levande individer. I en del målningar har jag beskurit föremålen så att också mellanrumsformerna blir väsentliga i sammanhanget och kompositionen.
I dubbel bemärkelse är det ett sakligt måleri jag håller på med. Det är rent och klart, men inte fotografiskt utan med en känsla och egentligen precis så som mina sinnen uppfattar tingen.
En lite undersökande utmaning i målandet finner jag i att välja ut minsta möjliga antal kulörer och utifrån dem blanda till alla nyanser, som känns nödvändiga för bilden.
Föremålen avbildar jag i drygt naturlig storlek och försöken att återge olika material och strukturer så som glas, textil, trä och metall innebär en kittlande utmaning.
Att det blir så här, är inget jag har valt eller lärt mig. Det bara blir så alldeles av sig självt.